Fiber till hela Arvika Kommun

Nu bygger vi fibernätet

Den 14 juni 2017 beslutade styrelsen för Arvika Kommunnät AB att erbjuda alla i kommunen möjlighet att ansluta sig till fiber. Detta innebär att Arvika Kommunnät kommer bygga ut sitt fibernät till alla i kommunen, under förutsättning att det finns intresse.

Planen är att det ska stå klart senast under 2020. En prioriteringslista kommer att tas fram som avgör i vilken takt och ordning utbyggnaden sker med utgångspunkt i fyra parametrar:

  • Anslutningsgrad, det vill säga kundintresset i de olika områdena
  • Tillgång till fast telefoni, bland annat ska Telia släcka sju telestationer hösten 2018
  • Arvika Kommunnäts egen utbyggnad av stamnätet
  • Länsstyrelsens tilldelning av bidrag

Om du undrar över något, eller vill ha avtal hemskickat, hör av dig till Arvika Kommunnäts kundtjänst: info@anslutarvika.nu eller 0570-76 40 76.

Ett informationsbrev kommer att skickas ut till hushållen, vill du läsa informationen redan nu, kan du ladda ner brevet här på webbplatsen.