18 800 kr = 25 000 kr

Vi vill påminna om att priset för en anslutning av villa i Arvika tätort kommer att höjas från och med 1 mars 2020. Hittills har vi haft ett kampanjpris, 18 800 kr, på en sådan anslutning men den 29 februari upphör denna kampanj. Från den 1 mars kommer ordinarie anslutningspris, 25 000 kr, att gälla i Arvika tätort. Med tätort menas bostadsområdena innanför rondellerna i Arvika samt bostadsområdena Prästängen, Taserud, Vik, Solvik, Dottevik och Ingesund.

Prishöjningen berör alltså inte villor och fastigheter utanför den ovan definierade tätorten. Anslutningspriset kommer så småningom att höjas även utanför tätorten men det finns ännu inget beslutat datum för det.

För att du som fastighetsägare i Arvika tätort ska få din anslutning till kampanjpriset 18 800 kr måste vi ha tagit emot ditt avtal senast den 28 februari om du skickar det per post eller senast den 29 februari om du tecknar avtalet här på vår hemsida med hjälp av BankId. Observera att det inte räcker att enbart ha gjort en intresseanmälan.