Månad: maj 2015

Migreringsarbete i Arvika Kommunnät AB

Under Juni månad kommer vi att migrera samtliga kunder i gamla Arvika Stadsnät till vårt nya moderna kommunnät. Det kommer att innebära viss form av störningar men vi kommer att göra allt för minimera detta. Mer information kommer. Alla kunder kommer att bli informerade om när, var, och hur migreringen kommer att utföras. Med vänlig hälsning Arvika Kommunnät AB

Läs mer

Utskick med information och avtal.

Nu har de första två villaområdena i Arvikas tätort fått ett utskick innehållande information och avtal. De aktuella områdena är Rönnen och Röksvampen och när 50% av villorna i respektive område har tecknat avtal och vi har bekräftat det så påbörjas arbetet med att bygga ut fibernätet. Under  v22 påbörjas informationsutskick till  villaområden i Agneteberg och Rosendal.   …

Läs mer

Under maj månad med start vecka 21 kommer vi att distribuera ut informationshäften och anmälningsblanketter till hushållen i Arvika tätort. Detta blir även starten för informationskvällar på olika ställen i Arvika tätort. Vi återkommer om vart och när vi har våra infokvällar.

Läs mer