Månad: juni 2015

Migrering klar

Nu är flytten av samtliga befintliga kunder klar. Vi har nu flyttat över alla kunder från det gamla OpenNet nätet till vårt nya egna nät. Flytten har varit intensiv men allt har i princip förflutit som vi hade planerat. Överlag så har vi uppfattat flytten som postiv även om det inneburit extra arbete hos våra …

Läs mer

Avtal utskickade!

Nu är vi i kapp. Samtliga fastighetsägare som tidigare har anmält intresse för fiberanslutning skall nu ha fått tillsänt informationsblad och avtal. Om ni skall ha fiberanslutning så är det viktigt att ni undertecknar avtalet och sänder det tillbaka i bifogat svarskuvert så snart ni kan. När vi har fått in underskrivna avtal motsvarande 50% anslutningsgrad i ditt område så påbörjar …

Läs mer

Med start den 9/6 så påbörjas migreringsarbetet

Arvika Stadsnät blir Arvika Kommunnät AB och samtidigt byggs ett nytt och modernt fibernät som skall klara framtidens tjänster. Den här förändringen kommer leda till ökade möjligheter att arbeta mer lokalt och utveckla nätet för Arvika Kommuns bästa. Stort fokus kommer ligga på kundrelationer, nya tjänster, ökad kapacitet och säker drift. För en vecka sen …

Läs mer