Månad: augusti 2015

Arvika Kommunnät bjuder in till informationsträffar

Arvika Kommunnät bjuder in till informationsträffar om fiberutbyggnaden i Arvika tätort och du får möjlighet att ställa alla dina frågor. Fiberutbyggnaden startade för några veckor sedan i Taserudsområdet (Rönnvägen och Ekvägen) – 50% anmälda intressenter krävs i respektive område för att vi skall bygga ut nätet i respektive fiberområde. – Så snart 50% strecket har uppnåtts …

Läs mer

Information allmän utbyggnad och Rönneken

Sommaren har tagit fart på riktigt och trots vackert väder  så fortsätter avtalen att strömma in och vi har nu 12 områden som har passerat 30% intresse och tecknade avtal. Arbetet med att fibrera Rönnvägen och Ekvägen är igång och vi kommer inom kort att stänga möjligheten att få anslutning i första omgången för de fastigheter …

Läs mer

Grattis Rönnvägen och Ekvägen!

Rönnen fiberområde har nu passerat 50% underskrivna avtal! Rönnvägen och Ekvägens villaägare blev först ut med att passera 50%. Detta innebär att  vi inom kort kommer att börja projektera området och under hösten sätta igång med att fibrera det. Samtliga berörda fastighetsägare kommer att bli informerade.  

Läs mer