Månad: december 2015

Planerat driftavbrott 12 januari 2016

Planerad driftomläggning gällande unicast-trafik. Omfattning: Alla iptv-kunder inom MittNät-området kommer att beröras med ett kort stopp. Planerat driftavbrott sker tidig morgon den 12 januari  och berör IPTV kunder i alla anslutna kommuner. Avbrottet beräknas ske inom normalt servicefönster 01:00-06:00 Hälsningar Arvika Kommunnät AB

Läs mer

Välkomna Högvalta-Speke Fiber!

Vi hälsar Högvalta-Speke Fiberförening välkomna till Arvika Kommunnät!!! Den 23/12 undertecknades avtalet och vi kommer nu påbörja arbetet med att projektera ett fibernät som beräknas ha byggstart i mars-april 2016. Föreningen och Kommunnät kommer att ha uppstartsmöte i början av januari där vi bestämmer slutlig sträckning av nätet  och går igenom byggprojektets olika faser. Efter detta kommer föreningen direkt …

Läs mer

Tack Arvika för förtroendet!!!

Med anledning av ert stora intresse för vår bredbandssatsning så kommer vi med trevliga julklappar. -Vi påbörjar projektering och utbyggnad redan när vi uppnår 30% anslutningsgrad. – Vi sänker serviceavgiften från 100kr/mån till 50kr/mån. Ett stort tack till alla i Arvika som gett oss detta förtroende. Nu kommer vi till ert område!

Läs mer