Under maj månad med start vecka 21 kommer vi att distribuera ut informationshäften och anmälningsblanketter till hushållen i Arvika tätort.

Detta blir även starten för informationskvällar på olika ställen i Arvika tätort. Vi återkommer om vart och när vi har våra infokvällar.