Stina Albertsson

”Det var aldrig någon tvekan att ansluta sig. Värdeökningen är bara en del. Ett tryggt och driftsäkert bredband en annan.”

Stina Albertsson, villa­ägare i Edane