Tomas Björn

”Kommunnätet är ett stabilt och driftsäkert nät som ger god lönsamhet för många lokala företag i kommunen, även för dem på landsbygden. Vi hjälper företag med säkra internettjänster och med snabba kommunikationsvägar”.

Tomas Björn, Aktiv IT