Arvika Kommunnät bjuder in till informationsträffar

Arvika Kommunnät bjuder in till informationsträffar om fiberutbyggnaden i Arvika tätort och du får möjlighet att ställa alla dina frågor.

Fiberutbyggnaden startade för några veckor sedan i Taserudsområdet (Rönnvägen och Ekvägen)

– 50% anmälda intressenter krävs i respektive område för att vi skall bygga ut nätet i respektive fiberområde.

– Så snart 50% strecket har uppnåtts så börjar projekteringen av området.  

– Erbjudandet om ”skaffa fiber” för 17 900 kronor gäller  i respektive område tills projekteringen är klar och entreprenaden har påbörjats.

Informationsträffar:

2015-09-02 Taserudsaulan kl 18.00-20.00
Gäller östra Taserud

2015-09-03 Palmviken kl 15.00-18.00
Infokiosk

2015-09-09 Rosendalsvägen 19 kl 18.00-20.00
(Arvika Tekniks lokal) Gäller Rosendal och Agneteberg

2015-09-10 Palmviken kl 15.30-18.30
Infokiosk

2015-09-14 Graningeskolan kl 18.00-20.00
Gäller västra Taserud och Graninge

2015-09-15 Palmviken kl 15.00-18.00
Infokiosk

2015-09-22 Viksgården kl 18.00-20.00
Gäller Dottevik och Ingesund

2015-09-23 Palmviken kl 15.30-18.30
Infokiosk

Mer informationskvällar kommer att hållas under hösten.

Håll utkik i dagspress, www.arvika.se och www.anslutarvika.nu  om när vi kommer till ditt område.

skylt anslut-arvika-nu