Avgrävd fiber påverkar kunder i området Vikene-Årnäs

6/4 kl 11: Vi har just fått information om en avgrävning som gör att ett 40-tal kunder i Vikene-Årnäs nu är utan uppkoppling. Vår tekniker är på väg ut för bedömning av omfattningen och vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. En försiktig förhandsbedömning till dig som kund är att räkna med att reparationsarbetet kommer hålla på en bit in på morgondagen, dvs du får räkna med att vara utan uppkoppling fram tills någon gång under onsdagen.

6/4 kl 15.20: Alla kunder har en tillfällig uppkoppling som ska hålla för resten av dagen och kvällen. Imorgon runt kl 7 kommer reparationsarbete för att laga skadan permanent att påbörjas. Arbetet beräknas vara klart runt lunch, kl 12. Detta innebär att samtliga kunder i området får räkna med att inte ha någon uppkoppling mellan kl 7-12 imorgon.

7/4 kl 10.15: Det första försöket att laga fibern permanent misslyckades. Tyvärr innebär detta att våra kunder här kommer att vara utan uppkoppling fram till kl 16 i eftermiddag. Vi beklagar och jobbar på så fort vi kan.

7/4 kl 15.35: Ny sluttid för reparationen är kl 20 ikväll. Vi tror inte att det blir fler uppskjut av den här sluttiden eftersom fibern nu är på plats och det är svetsning av kundfiber kvar, vilket är lättare att förutsäga tidsåtgången på.

8/4: Alla kunder har lagats och status på deras anslutning visar att de är uppkopplade igen. Upplever du fortfarande problem ber vi dig först att göra en omstart av din mediabox. För att du inte ska behöva vänta ut MAC-låset på ca 4 timmar så gör du så här:
1: Släck eller gör samtliga enheter som sitter i mediaboxen strömlösa.
2: Vänta ca 10 minuter.
3: Dra ur nätverkskablarna till samtliga enheter ur mediaboxen.
4: Dra till sist ut strömkabeln ur mediaboxen.
5: Vänta några minuter igen.
6: Sätt tillbaka strömkabeln i mediaboxen.
7: Invänta att de översta 3 lamporna lyser.
8: När WAN-lampan lyser kan du koppla routern till mediaboxen med nätverkskabeln och starta routern igen.
9: Vänta tills routern fått kontakt med internet.
10: Koppla in de övriga enheterna i mediaboxen.
11. Skulle det fortfarande krångla så ringer du till oss på 0570-76 40 76

Vi vill återigen beklaga det inträffade och tacka för ditt tålamod!