Avtal utskickade!

Nu är vi i kapp.

Samtliga fastighetsägare som tidigare har anmält intresse för fiberanslutning skall nu ha fått tillsänt informationsblad och avtal.

Om ni skall ha fiberanslutning så är det viktigt att ni undertecknar avtalet och sänder det tillbaka i bifogat svarskuvert så snart ni kan.

När vi har fått in underskrivna avtal motsvarande 50% anslutningsgrad i ditt område så påbörjar vi arbetet med att bygga fibernätet. Ni kommer då att bli kontaktade för installationsmöte.