Kategori: Driftinformation

Migreringsarbete i Arvika Kommunnät AB

Under Juni månad kommer vi att migrera samtliga kunder i gamla Arvika Stadsnät till vårt nya moderna kommunnät. Det kommer att innebära viss form av störningar men vi kommer att göra allt för minimera detta. Mer information kommer. Alla kunder kommer att bli informerade om när, var, och hur migreringen kommer att utföras. Med vänlig hälsning Arvika Kommunnät AB

Läs mer

20150427 Hej alla bredbandsvänner! Tack för ett fantastiskt intresse för vår lansering! Vilken fantastisk respons på vår fiberkampanjstart! Det är helt klart att behovet finns för en fiberutbyggnad i kommunen. Vi kommer  allt efter som svara på alla era anmälningar och lägga in dom i anslutarmotorn. Bästa hälsningar Arvika Kommunnät AB

Läs mer