Kategori: Ej publikt

Nu har informationsträffarna startat

Nu är informationsträffarna om fiber igång för fullt. Denna vecka fanns Ola Nilsson och Anders Eriksson vid Taserudsskolan, samt utanför Palmviken. Infoträffarna kommer att hållas kontinuerligt under hösten fram till och med november  eller så länge intresse finns. Har ni funderingar över fiberanslutning kontakta oss på 0570-76 40 76

Läs mer