Driftstörning för Bredband2 kunder.

Bredband2 har för  närvarande problem med en router och detta drabbar alla deras privat och företagskunder.
Felsökning pågår.

Felet är nu avhjälpt och tjänsterna från Bredband2 fungerar som vanligt.
kl. 09.35