Driftstörningen i fibernätet 24-25 september

Under tisdagen och delar av onsdagen drabbades kunder i Arvika Kommunnät av stora driftstörningar. Totalt berördes 34 000 kunder i de sju olika stadsnät som ingår i samarbetet MittNät. Orsaken var att MittNät under natten hade gjort en uppgradering av nätet, något som rutinmässigt görs för att säkra driften. Enligt planen skulle arbetet vara klart till kl 6 på tisdagsmorgonen och endast ett fåtal kunder skulle ha märkt av kortare störningar under natten.

Efter avslutat driftarbete visade det sig att trafiken inte kom igång igen som planerat pga ett oväntat fel i stödsystemet. Så småningom lokaliserades felet i stödsystemets mjukvara och man kunde rätta det. Runt kl 20 på tisdagskvällen hade majoriteten av kunderna i nätet fått tillbaka sin uppkoppling.

Robert Malm, VD på NetNordic Sverige som är systemintegratör och driftpartner av det stödsystem som orsakade felet, kommenterar det inträffade:
-Vi ser självklart väldigt allvarligt på det som hänt i de berörda kommunerna idag, och vi har full prioritet på det här.

Från Arvika Kommunnäts sida, och flera av de andra berörda kommunerna, gäller frågan även bristen på information inför driftuppgraderingen. Vi har en dialog med driftenheten för att säkra upp att denna typ av information når oss i god tid innan något görs i nätet så att vi i vår tur kan informera våra kunder. Vi tittar även på alternativa kanaler för att nå ut med driftinformation till alla våra kunder. I det här skedet gäller det i första hand att informera inför driftåtgärder men givetvis vill vi även hitta vägar för att hålla dig som kund uppdaterad i händelse av att något går fel.

-Fokus nu är att analysera vad som gått fel och se över alla rutiner centralt så att vi får en klar bild av vilka förbättringar som måste göras, säger Björn Carlsson, enhetschef på Arvika Kommunnät. Lokalt hos oss på Arvika Kommunnät tittar vi över den information som gått ut i samband med driftstörningen, och vad vi kan göra för att förtydliga den support vi erbjuder i alla kanaler.

Hos oss på kundtjänsten har telefonen gått varm de senaste dagarna då många kunder har hört av sig för att få uppdateringar och hjälp med att komma igång igen.

-Vi förstår att detta har drabbat många hårt, speciellt dem som jobbar eller studerar hemifrån. Med tanke på att det dessutom är månadsskifte, med allt vad det innebär, så upplever vi att våra kunder har visat en stor förståelse för att driftstörningen varit helt utom vår kontroll. I de flesta fall har kunderna tålmodigt inväntat uppdateringarna via våra olika kanaler och följt de instruktioner som kommit den vägen, säger Malin Aregarn, kundtjänstmedarbetare på Arvika Kommunnät.