Fiberföreningar på stark frammarsch

Högvalta-Speke Fiber har redan i mitten av februari, passerat 50% anslutningsgrad.. STORT GRATTIS!!!