Fibernätet växer så det knakar

Att ha en fungerande anslutning blir allt viktigare för oss alla, inte minst nu när det råder ett större behov än vanligt att kunna jobba och plugga på distans. Att ha ett starkt och pålitligt nät som klarar extra belastningar är centralt i vår vardag, helt enkelt.

Vi står inför att uppgradera utrustningen till kraftfullare varianter. Det gäller alltså hårdvaran, den fysiska utrustningen, som behöver klara av ett ökat tryck. I höstas uppgraderades programvara och stödsystem, med andra ord mjukvaran.

Vi jobbar konsekvent för att du som kund ska märka av så få störningar som möjligt och har därför valt att dela in arbetet i mindre etapper över fler tillfällen. Detta är för att säkra upp att vi ska kunna ha ett fullt fungerande nät vid driftfönstrets slut. Under tiden vi jobbar med uppgraderingen kan du märka av mindre störningar, upp till 30 min, men vår förhoppning är att du inte ska märka något alls. Inga störningar kommer att ske utanför driftfönstret.

Följande driftfönster är inplanerade

  • Natt till tisdag 24 mars kl 00.00-6.00 (Klart)
  • Natt till tisdag 31 mars kl 00.00-6.00 (Klart)
  • Natt till tisdag 7 april kl 00.00-6.00 (Klart)
  • Natt till tisdag 14 april kl 00.00-6.00 (Klart)
  • Natt till tisdag 21 april kl 00.00-6.00 (Klart)
  • Extrainsatt driftfönster 22 april kl 00.00-6.00 (Åtgärd av fel som upptäcktes i samband med föregående natts arbete. Klart)
  • Natt till tisdag 28 april kl 00.00-6.00

Med tanke på den rådande situationen, då ett fungerande fibernät är extra viktigt för alla, kanske man kan undra varför vi ändå väljer att göra denna uppgradering just nu? Vi jobbar för att hålla ingång verksamheten som vanligt så långt det är möjligt och vi har ansvar för en fungerande infrastruktur. I det arbetet ingår att hålla vårt kommunala fibernät i bästa möjliga skick och just nu betyder det att hårdvaran behöver uppgraderas. Vi är ytterst medvetna om att en fungerande anslutning är extremt viktig för närvarande och har därför delat upp arbetet i ett flertal mindre etapper och det hela genomförs med stor försiktighet. Det innebär att om arbetet inte går som planerat blir det enklare att pausa det i tid och få alla bitar på plats innan kl 6 på morgonen när vi har lovat att driftfönstret åter är stängt och driften i nätet är 100% normal.

Tvingas vi pausa arbetet så finns det heller ingen stress över att nästa etapp drar igång oavsett vad, inget av jobben är beroende av att nästkommande jobb görs inom en viss tidsram. Tvärtom ger det oss möjlighet att pausa, utvärdera situationen och sen fortsätta från där vi behövde stoppa under föregående driftfönster. För hur det än är så behöver uppgraderingen av hårdvaran göras inom kort då belastningen på vårt nät stadigt ökar.