Fiberutbyggnaden i Arvika kommun

Igår hölls en presentation av kommunens plan för fiberutbyggnaden i hela Arvika kommun. Lennart Rönning, VD för Arvika Kommunnät AB, tillsammans med bolagets ordförande Peter Söderström, höll i presentationen. Nedan följer ett utdrag av det som presenterades.

Prioritering av landsbygdsbyggnationen under kommande år görs med största möjliga hänsyn till följande faktorer:

  • Områden som blir utan ADSL Under 2018 avvecklas kopparnätet i 7 telestationer inom Arvika kommun, fyra av dessa har ADSL. Efterhand som listan utökas kommer hänsyn även att tas till detta så långt det är möjligt.
  • Vår utbyggnad av stamnätet
  • Anslutningsgraden inom definierade områden Det innebär att det är viktigt att så fort som möjligt skicka in avtal så att vi kan planera så bra som möjligt.
  • Utlysningen från Länsstyrelsen

Ungefär så här ser täckningen i kommunen ut i dagsläget:
Stamnätssträckorna Jössefors – Sulvik – Älgå – Glava är mer eller mindre klara. 8 av fiberföreningarna har i det närmaste byggt färdigt sina nät. Det finns ytterligare 8 fiberföreningar inom kommunen, dessa har ännu inget nät.

Under 2018 kommer fokus att främst ligga på att nå ut med stamnätet, särskilt till områden där telestationer i kopparnätet släcks ner. Stamnätet utvidgas så här: Rackstad – Stommen – Fredros;  Södra Fjäll – Brandsbol;  Klässbol – Skasås;  Vikene – Mangskog.

Vi planerar även utbyggnad av accessnätet (det som kommer in till dig som kund) i följande områden under 2018: Stommen, Älgå, Fredros, Norra Fjöle, Årbotten, Rexed, Sälboda, Brandsbol, Avelsbol, Södra Fjäll samt Boda.

Dessutom är planen att samtliga hushåll inom kommunens tätorter som önskar anslutning ska få detta under kommande år. Och därutöver kommer ett antal skolor, förskolor, reningsverk, mfl kommunala verksamheter att anslutas.

Det är med andra ord ett stort, utmanande och otroligt spännande arbete som ligger framför oss under 2018! 

Avgrävd fiber påverkar kunder i området Vikene-Årnäs

6 april, 2021

6/4 kl 11: Vi har just fått information om en avgrävning som gör att ett 40-tal kunder i Vikene-Årnäs nu är utan uppkoppling. Vår tekniker är på väg ut för bedömning av omfattningen och vi återkommer med mer information så fort vi vet mer. En försiktig förhandsbedömning till dig som… Läs mer

Kampanjpris upphör i Edane, Jössefors, Klässbol, Stommen & Sulvik

8 mars, 2021

Förra våren upphörde kampanjpriset inom Arvika tätort att gälla. Priset återgick då till grundpriset 25 000 kr för en anslutning till fibernätet. Nu har turen kommit till kommunens övriga tätorter där kampanjpriset upphör 1 april 2021. Det här innebär att du i dessa subcentra kan teckna avtal för anslutning till… Läs mer

Avgrävd fiber i Speked

5 maj, 2020

Under måndag eftermiddag, 4 maj, grävdes en större fiberkabel av i Östra Speked.  Uppdatering 7 maj: Felet är åtgärdat, alla kunder är igång och vi har inte fått några indikationer om kvardröjande problem för de drabbade kunderna. Uppdatering kl 16.00, 6 maj: Tyvärr har det hittats följdfel efter avgrävningen i… Läs mer

Ändrade öppettider i kundtjänsten under v.18, 27april-1 maj

27 april, 2020

Under denna vecka kommer vår kundtjänst att vara öppen följande tider: Måndag 27 april: kl 10-12 & 13-16 Tisdag 28 april: kl 13-16 Onsdag 29 april: kl 13-16 Övrig tid är kundtjänsten stängd pga utbildning samt röd dag (1 maj). Läs mer

Växeln fixad – nu går det att ringa oss igen!

23 april, 2020

Numret till vår kundtjänst är, som alltid: 0570-46 70 46 Läs mer

Telefonen fungerar inte för närvarande

23 april, 2020

För tillfället går det tyvärr inte att ringa in till vår kundtjänst. Vi jobbar på att lösa problemet och under tiden är du välkommen att mejla dina frågor direkt till oss: info@anslutarvika.nu Läs mer