Flera infoträffar om utbyggnaden på landsbygd

Just nu har vi informationsträffar angående den planerade utbyggnaden på landsbygd. De tider och platser som bokats är:

25/10 Stavnäs, Billingsudde, kl 18.00
1/11 Stavnäs, Stömne Hembygdsgård, kl 18.00
8/11 Älgå, Församlingslokalen, kl 18.00
15/11 Sälboda/Rexed, Fridhem, kl 18.00

Vi bjuder på kaffe & smörgås.
Välkomna!