Grattis Hasseln!

Under vecka 39 nådde området Hasseln 50% vilket gör att vi nu planerar ett beställningsstopp.
Alla i området som inte beställt kommer att få en påminnelse innan vi stoppar beställningar.
Samtidigt påbörjas projektering och förberedelser för kundmöten med alla beställare.

Området Hasseln

IMG_0507

Det är personerna på bilden som kommer att finnas i området under projektering/byggnation.
Har ni frågor kan ni kontakta oss på 0570-76 40 76