Grattis Rönnvägen och Ekvägen!

Rönnen fiberområde har nu passerat 50% underskrivna avtal!
Rönnvägen och Ekvägens villaägare blev först ut med att passera 50%.
Detta innebär att  vi inom kort kommer att börja projektera området och under hösten sätta igång med att fibrera det.
Samtliga berörda fastighetsägare kommer att bli informerade.