Avslutat – Akut avbrott på eltillförsel 6/12

Arbetet var klart 22.00 och  genomfördes utan störningar på bredbandsnätet.

****************************************************************************

Ett akut arbete med eltillförsel till en fastighet där vi har utrustning kommer att göras under kvällen med start 19.00
All utrustning är försedd med reservkraft och detta ska inte påverka tillgängligheten i vårt bredbandsnät.

Beräknad sluttid för arbetet är 22.00