Akut driftstörning i centrala Arvika

7 december, kl 13.40 Det har uppstått ett kabelfel som påverkar kunder i centrala Arvika. Felsökning pågår för närvarande. Vi har för närvarande ingen uppgift om när felet kommer att vara åtgärdat men återkommer med mer information snarast.

Kl 16.00 Felet är nu temporärt åtgärdat. Vi kommer behöva laga det permanent inom kort, mer information kommer. Upplever du fortfarande problem ber vi dig först att göra en omstart av din mediabox. För att du inte ska behöva vänta ut MAC-låset på ca 4 timmar så gör du så här:
1: Släck eller gör samtliga enheter som sitter i mediaboxen strömlösa.
2: Vänta ca 10 minuter.
3: Dra ur nätverkskablarna till samtliga enheter ur mediaboxen.
4: Dra till sist ut strömkabeln ur mediaboxen.
5: Vänta några minuter igen.
6: Sätt tillbaka strömkabeln i mediaboxen.
7: Invänta att de översta 3 lamporna lyser.
8: När WAN-lampan lyser kan du koppla routern till mediaboxen med nätverkskabeln och starta routern igen.
9: Vänta tills routern fått kontakt med internet.
10: Koppla in de övriga enheterna i mediaboxen.