Kabelskada Västra Furtan

Den skadade kabeln är nu lagad av entreprenör och anslutningarna är åter igång.