Driftmeddelande som rör natten mot måndag 14 oktober

Natt mot måndag 14/10 vid midnatt (00:00) behöver vi utanför ordinarie tillfälle för

servicefönster göra en akut förändring. Åtgärden förväntas inte vara kundstörande.