Omläggning

Torsdagen 20/2 mellan klockan 11-12 kommer det ske en omläggning av fibern i stationerna Stommen, Bergatorp, Sälboda och Fredros.

De kunder som går under dessa stationer kommer uppleva en tillfällig störning under denna omläggning.