Planerat driftstopp Edane

På tisdag 7 februari mellan klockan 9.00-11.00 görs underhållsarbete av fiberkabeln mellan Arvika-Edane, vilket kommer medföra ett avbrott i era tjänster.

Servicearbetet görs för att åtgärda en uppkommen skada och säkerställa en fortsatt stabil tjänsteleverans.