Personuppgifter och din personliga integritet

Integritet och skyddet av dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. På Arvika Kommunnät jobbar vi enligt de riktlinjer som ges i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) som är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Vi hänvisar till kommunens hemsida för mer information om hur vi arbetar med personuppgifter och dataskydd: www.arvika.se/dataskydd