Med start den 9/6 så påbörjas migreringsarbetet

Arvika Stadsnät blir Arvika Kommunnät AB och samtidigt byggs ett nytt och modernt fibernät som skall klara framtidens tjänster. Den här förändringen kommer leda till ökade möjligheter att arbeta mer lokalt och utveckla nätet för Arvika Kommuns bästa. Stort fokus kommer ligga på kundrelationer, nya tjänster, ökad kapacitet och säker drift.


För en vecka sen fick alla företagskunder en beskrivning om vårt pågående arbete med migrering från gamla stadsnätet till nya Kommunnätet under juni.

Fr.o.m. 5/6 kommer alla företag som är berörda av migreringen att få ytterligare ett brev med information om tid och datum när vi kommer att göra bytet av utrustning.


För samtliga privatkunder kommer vi att skicka ut brev med tydlig instruktioner om vad som behöver göras för att er utrustning skall fungera mot Kommunnäts nya nät och när ni skall göra det. 

Med vänlig hälsning

Arvika Kommunnät AB