Migreringsarbete i Arvika Kommunnät AB

Under Juni månad kommer vi att migrera samtliga kunder i gamla Arvika Stadsnät till vårt nya moderna kommunnät.

Det kommer att innebära viss form av störningar men vi kommer att göra allt för minimera detta.

Mer information kommer.

Alla kunder kommer att bli informerade om när, var, och hur migreringen kommer att utföras.

Med vänlig hälsning

Arvika Kommunnät AB