Nu har vi över 2000 kunder!

hogvalta

Arvika Kommunnät har nu mer än 2000 kunder. Av dessa 2000 är fler än 400 redan anslutna och cirka tio nya ansluts varje dag. Utöver detta har drygt 500 anmält sitt intresse för anslutning. Anslut dig du med!