Om dina tjänster fortfarande inte kommit igång efter driftstörningen 24-25 september

Arvika Kommunnäts utrustning fungerar nu som den ska igen. Som kund kan du dock fortfarande uppleva störningar, om så är fallet är det viktigt att du följer dessa steg i turordning:

1. Släck och koppla ur alla anslutna apparater från din mediabox (d.v.s. router, tv-box, etc.)

2. Koppla ur strömsladden från strömuttaget i mediaboxen*, men låt andra änden av strömsladden, d.v.s. nätadaptern, sitta kvar i vägguttaget. Adaptern kan i vissa fall ta skada om spänningen slås från och till.

3. När ca en minut gått börjar du med att koppla in strömsladden till mediaboxen igen. Vänta sedan en liten stund så att mediaboxen startar upp sig ordentligt och du ser att lamporna Power, Status och WAN lyser. Observera att de inte lyser med samma färg, detta är normalt.

4. Koppla in strömmen till övriga apparater och anslut dem i mediaboxen igen.

5. Om inte dina tjänster kommer igång inom några minuter ska du felanmäla till din tjänsteleverantör. De ska då samla in de uppgifter de behöver av dig, för att i sådana fall skicka vidare ärendet till oss. Genom att göra på det viset kommer alla ärenden in på rätt sätt – och vi kan enklare hitta och lösa eventuella fel.

*Mediaboxen är den fyrkantiga vita boxen som vi satt upp på din vägg och som är märkt med ”Arvika Kommunnät”. Det är här du kopplar in router mm.