Vi jobbar för alla i hela kommunen

De senaste åren har vi jobbat hårt med att bygga ut fibernätet till alla i vår kommun. Vi anar slutet på det enorma projekt detta är, även om det ännu är en bit kvar och en hel del kunder fortfarande väntar på sin anslutning. Till er säger vi:
Håll ut – vi är på gång!

Vårt fibernät är ett bland ca 200 stadsnät i Sverige. Över 85 procent av stadsnäten i Sverige är kommunalt ägda. Det stora engagemanget bland kommuner och enskilda invånare har lett Sverige till en topposition i världen vad gäller medborgarnas tillgång till snabbt bredband.

Vår ambition är att knyta samman alla fastigheter i kommunen i ett gemensamt fibernätverk, som kan användas av alla inom kommunen, privatpersoner, företag och organisationer, både de som är privata respektive de offentliga. På samma sätt som vårt gemensamma kommunägda elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och vägnät kommer fibernätet från Arvika Kommunnät att utveckla regionen och gynna näringsliv, samhällsservice och boende i kommunen. Från fibernätet når vi alla snabbt ut i världen via olika tjänsteleverantörer. Tillsammans med andra öppna nät utgör vi en mycket viktig samhällsnyttig infrastruktur.

Vi som jobbar med Arvika Kommunnät är stolta över att få vara med att bygga en viktig del av framtidens infrastruktur för Arvika. Vi är måna om att hjälpa våra kunder med lösningar som håller hög kvalitet och är långsiktiga.

Vi hoppas att du också ser värdet med att bli kund till Arvika Kommunnät.

Vill du veta mer, tveka inte att kontakta oss på:
Tfn 0570-76 40 76
E-post: info@anslutarvika.nu