Aktiv IT Partner i Wermland AB

Vi jobbar både med företag där vi kan ta helhetsansvar eller gå in som spetskompetens vid behov. Vi arbetar idag med företag mellan 1 och 500 anställda och vårt mål är att alla företag oberoende av storlek har en stabil it-miljö.

Vi levererar internetförbindelser till företag i MittNät. Som tillägg till vår internetförbindelse kan man nu välja att placera sin server i stadsnätet då vi hanterar all kommunikation, brandväggar osv.