Fiber gör din vardag enklare

Fiber är en framtidssatsning som hjälper dig att dra nytta av teknik och tjänster som finns idag och som kommer framöver. 

Fibernätet som vi på Arvika Kommunnät just nu håller på att bygga färdigt i kommunen är ett nätverk som baseras på överföring med ljusets hastighet. Du behöver alltså inte oroa dig för att det ska bli föråldrat. Det som kan behöva en uppgradering är den utrustning som sitter inne hos dig samt det som finns i våra stationer, fibern i sig kommer att klara vilka krav som än ställs vad gäller överföringshastighet.

Idag, när vi streamar alltmer istället för att ladda hem, har bra och stabil hastighet blivit ett måste. Och efterhand som vårdtjänster, övervakning mm kopplas till fibernätverket så kommer tjänster inom dessa områden att fortsätta utökas. Detsamma gäller för smarta prylar i och utanför vårt hem, de gemensamt ägda resurser som kommunerna förfogar över mm. Vi har bara sett början på denna utveckling.