Utskick med information och avtal.

Nu har de första två villaområdena i Arvikas tätort fått ett utskick innehållande information och avtal.
De aktuella områdena är Rönnen och Röksvampen och när 50% av villorna i respektive område har tecknat avtal och vi har bekräftat det så påbörjas arbetet med att bygga ut fibernätet.

Under  v22 påbörjas informationsutskick till  villaområden i Agneteberg och Rosendal.