Välkomna Högvalta-Speke Fiber!

Vi hälsar Högvalta-Speke Fiberförening välkomna till Arvika Kommunnät!!!

Den 23/12 undertecknades avtalet och vi kommer nu påbörja arbetet med att projektera ett fibernät som beräknas ha byggstart i mars-april 2016.

Föreningen och Kommunnät kommer att ha uppstartsmöte i början av januari där vi bestämmer slutlig sträckning av nätet  och går igenom byggprojektets olika faser. Efter detta kommer föreningen direkt starta upp arbetet med att teckna markavtal och anslutningsavtal fram till byggstarten.

Tidsplanen:

Januari- Mars Avtalstecknande. Tillståndsökande mm

Mars -Oktober  Grävning, fibrering och installation av fastigheter.

hogvaltaifberhappynewyear