Välkomna Racken Fiberförening!

Den 8:e januari skrev Racken Fiber och Arvika Kommunnät ett nytt avtal gällande bredbandsbyggnation i området.

Racken Fiber startar nu upp med att teckna avtal med medlemmarna under perioden fram till och med 2016-04-30 då byggstart är planerad.

Hela bredbandsnätet skall vara utbyggt  och driftsatt sista november 2016.

Racken Avtal 2