Vi fortsätter satsningen på landsbygden!

Vi fortsätter satsningen på landsbygden!

Arvika Kommunnät AB får nio miljoner kronor i projektstöd för vidare investeringar i arbetet med fiberutbyggnad på landsbygden. Stödet delfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020.

-Vi jobbar redan nu aktivt med utbyggnaden av ett öppet fibernät på landsbygd så det känns fantastiskt roligt att kunna snabba på utvecklingen ytterligare tack vare detta projektstöd. För oss är det viktigt att alla kan få möjlighet till fiber, såväl hemma som på jobbet – oavsett var man bor. Vi har fokus på hela kommunen! säger Lennart Rönning, VD, Arvika Kommunnät AB.

Det är länsstyrelsen som har definierat vilka områden som kan få ta del av projektstödet och det rör sig om cirka 200 fastigheter med permanentboende anslutningar på landsbygden inom Arvika kommun.

För frågor, kontakta Lennart Rönning, VD, Arvika Kommunnät AB, tfn: 070 -209 78 08

Mer info: www.jordbruksverket.se