Din kompletta fiberinstallatör

Tryggt, lokalt, framtidssäkert. Läs mer om fiber för alla Arvikabor!

Anslut dig 

Senaste nytt

Driftinfo

Arvika Kommunnät – ditt lokala alternativ

Vi bygger ett fibernät i världsklass till alla som bor i Arvika kommun. Det enda du gör är att välja bredbandsleverantör. Har du frågor eller behöver service finns vi nära till hands. Att vi finns i kommunen, och kommer att vara kvar även efter att vi byggt klart, gör att många ser oss som det självklara alternativet när det är dags att ansluta bostaden till fibernätet.

Tillgänglighet på vår webbplats anslutarvika.nu

Här beskriver vi hur tillgänglig anslutarvika.nu är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

För närvarande uppfyller tjänsten endast delvis kraven.

Vi är medvetna om följande brister

  • Då man tabbar sig runt på vår webbplats behöver man först gå till respektive flik för att komma åt den menyrad som tillhör fliken
  • Bildbeskrivningar saknas helt
  • Textuppläsningsfunktion saknas helt

Bedömningen gjordes 2020-10-26 med manuell granskning.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är Arvika Kommunnät AB som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss på:

  • E-post: info@anslutarvika.nu
  • Telefon: 0570-76 40 76

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Denna redogörelse uppdaterades 2020-10-26.

Personuppgifter och din personliga integritet

Integritet och skyddet av dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. På Arvika Kommunnät jobbar vi enligt de riktlinjer som ges i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) som är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Vi hänvisar till kommunens hemsida för mer information om hur vi arbetar med personuppgifter och dataskydd: www.arvika.se/dataskydd

Se hur många som har beställt i ert område

Vi har något för alla Här har vi samlat information för dig som äger villa eller fastighet, är del i bostadsrätt eller samfällighet och för dig som driver företag.